DENNÍ REŽIM

Určené hodiny jsou orientační, vycházíme vždy z potřeb dětí a respektujeme je.

*   06:00 - 08:00 *   08:00 - 08:30 *   08:30 - 09:00 *   09:00 - 11:00 *  11:00 - 11:15 *  11:15 - 11:45 *  11:45 - 12:00 *  12:00 - 14:00 *  14:00 - 14:30 *  14:30 - 16:30