POVINNĚ ZVĚŘEJŇOVANÉ INFORMACE
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JESLE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEMPublikováno 29.9.2017      1. Název:  Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:    Zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem. Jesle jsou zřízeny jako příspěvková organizace, jejíž činnost upravuje zřizovací listina ze dne 24.4.2019 s účinností od 1.5.2019. Hlavním účelem zřízení příspěvková organizace je výchovná péče o svěřené děti do 3 let věku v denním režimu.

3. Organizační struktura: 4. Kontaktní spojení:

           4.1. Kontaktní poštovní adresa: Jesle města Ústí nad Labem, p.o., Mezní 2853/2, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 400 11

           4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
           4.3. Úřední hodiny: pondělí a středa od 12:00 hod do 14:00 hod

           4.4. Telefonní číslo:
           4.5. Číslo faxu:    není

           4.6. Adresa internetové stránky:    http://www.jeslicky.cz

           4.7. Adresa podatelny:    jesleul.info@gmail.com

           4.8. Další elektronické adresy: 5. Případné platby:    Bankovní účet je zřízený u Komerční banky - číslo účtu: 378 384 0287/0100. Účet je určen k úhradám stravného a ošetřovného dětí.

6. IČ:    44555458

7. DIČ:    Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty:

            8.1. Seznamy hlavních dokumentů:   
            8.2. Rozpočet:   

9. Žádosti o informace:    Informace lze získat ústně nebo písemně nebo na e-mailu: jesle@volny.cz.

10. Příjem žádostí a dalších podání:    Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné lze ústně do protokolu prostřednictvím ředitelky organizace v místě úřadovny na adrese Mezní 2853/2, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 400 11, nebo písemně prostřednictvím datové schránky, doporučeně poštou (pouze úředně ověřené žádosti) nebo osobně doručené žadatelem.

11. Opravné prostředky:  Lze podat písemně do 30-ti dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky organizace v místě úřadovny na adrese Mezní 2853/2, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 40011.

12. Formuláře:

13. Návody pro řešení životních situací:  nejsou konkrétně stanoveny

14. Předpisy:
15. Úhrady za poskytování informací:

            15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

            15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací: nemáme

16. Licenční smlouvy: Nemáme

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: