JESLIČKY - ZMĚNY ÚHRAD OD 1.9.2018
Dochází ke změně úhrad ošetřovného a stravného pro pobyt dětí v jeslích od 1. září 2018.
Úhrada ošetřovného a stravného se hradí dopředu před nástupem dítěte do jeslí a to pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM (platby v hotovosti nepřijímáme).
Platby za dlouhodobý pobyt musí být připsány na náš bankovní účet do 25. dne měsíc dopředu.

JESLIČKY - ZÁPIS - VOLNÁ KAPACITA
Přijímání dětí do jeslí v průběhu roku je možné po telefonické dohodě s paní ředitelkou - tel. 472 775 848.
Žadatel přijde osobně s originálem rodného listu dítěte a osobním občanským průkazem.

PLAVÁNÍ V BAZÉNU
DĚTSKÁ HERNA
KROUŽEK PŘEDŠKOLÁČEK